infoBox
 
     
 
Akademia PWN> MOJA KARIERA> SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Warszawa, al. Niepodległości 162

tel.: (22) 564 98 58

fax.: (22) 849 53 12

email: rekrutacja@sgh.waw.pl

www.sgh.waw.pl

 • 15

  Pozycja w rankingu uczelni wyższych AM PWN

 • Podoba Ci się prezentacja tej uczelni? Daj jej OKejkę! (Zaloguj się aby zagłosować)

  7
 • 1773

  Tyle osób obejrzało tą prezentację

Wydział: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Warszawa, al. Niepodległości 162, tel.: (22) 564 98 58 , (22) 849 53 12

email: rekrutacja@sgh.waw.pl, www.sgh.waw.pl

 • Kierunek: administracja

 • Kierunek: ekonomia

 • Kierunek: ekonomiczna analiza prawa

 • Kierunek: europeistyka

 • Kierunek: finanse i rachunkowość

 • Kierunek: gospodarka przestrzenna

 • Kierunek: metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

 • Kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Kierunek: polityka społeczna

 • Kierunek: stosunki międzynarodowe

 • Kierunek: zarządzanie

 • Kierunek: turystyka i rekreacja

 • Kierunek: Bachelor Studies in Quantitative Methods in Economics and Information Systems

 • Kierunek: Bachelor Studies in International Economics

 • Kierunek: Management (2 specjalizacje: Project Management, Entrepreneurship)

 • Kierunek: International Business (2 specjalizacje: International Business Management, Business in Central and Eastern Europe) - makrokierunek

 • Kierunek: Finance and Accounting (z akredytacją ACCA)

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

 

Na studia licencjackie SGH prowadzi rekrutację na uczelnię, a nie na konkretny kierunek (z wyjątkiem kierunków prowadzonych w języku angielskim). Studia rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich, a studenci wybierają kierunek pod koniec I roku nauki (nie dotyczy to studiów w języku angielskim).

 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w języku polskim oraz na bezpłatny kierunek Bachelor Studies in Management prowadzony w języku angielskim jest konkurs świadectw dojrzałości. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminów maturalnych (NOWA matura) z następujących przedmiotów:

 

 

A. Zdawanych na poziomie rozszerzonym:

 

- matematyka lub fizyka,

- geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie,

- język obcy (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

 

B. Z drugiego języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (jednego spośród wyżej wymienionych).

 

Postępowanie kwalifikacyjne na pozostałe kierunki prowadzone w języku angielskim (Bachelor Studies in Quantitative Methods In Economics and Information Systems oraz Bachelor Studies in International Economics) polega na weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów.

 

 Zasady kwalifikacji na studia licencjackie

 

 

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

 

Studia magisterskie skierowane są do osób, które uzyskały już co najmniej dyplom licencjata. Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego skierowane są nie tylko do absolwentów kierunków ekonomicznych.

 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w języku polskim jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego:

 

A. z wiedzy o gospodarce.

B. z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski)

 

Zasady kwalifikacji na studia magisterskie w języku angielskim (makrokierunek International Business oraz kierunek Finance and Accounting z akredytacją ACCA) znajdują się na stronie: www.sgh.waw.pl/inne/rekrutacja/zasady_przyjec/master

 

Absolwenci studiów licencjackich w SGH mogą być kwalifikowani na studia magisterskie na podstawie średniej z pierwszych pięciu semestrów studiów I stopnia. Absolwenci studiów licencjackich w SGH przyjmowani są na studia II stopnia według tej zasady w liczbie nie większej niż 1/3 określonego limitu miejsc. Pozostali absolwenci studiów I stopnia w SGH mogą ubiegać się o przyjęcie na zasadach ogólnych.

 

Zasady kwalifikacji na studia magisterskie