infoBox
 
     
 
REPETYTORIUM JĘZYK POLSKI (MATURA 2014)
  Cena promocyjna: 36,05 PLN
Cena katalogowa: 51,50 PLN

Ropa naftowa

2011-07-26 00:00:00 Bartosz Pawełek

Podziel się!
Ropa naftowa – dlaczego jest tak ważna, skąd pochodzi i jakie szkody może wyrządzić?

   Głównym czynnikiem rozwoju przemysłu w XX w. stała się ropa naftowa. Niestety od momentu jej odkrycia, aż po dzień dzisiejszy, jest ona źródłem konfliktów na świecie – wszystko za sprawą jej nierównomiernego rozmieszczenia. Ten, jakże pożądany przez wszystkich surowiec, jest również źródłem zanieczyszczeń środowiska.
 

SKŁAD
   W skład ropy naftowej wchodzą głównie węglowodory. Jest to złoże biogeniczne, na którego powstanie przyczyniło się nagromadzenie substancji organicznych i ich późniejsze przetworzenie wewnątrz skorupy ziemskiej, dlatego właśnie ropa naftowa stanowi paliwo kopalne. Z glonów i bakterii powstały złoża na dnie Morza Północnego, przykryte warstwą mułu. Materia ok. 150 mln lat temu, pod wpływem temperatury i ciśnienia, zmieniła się w ropę. Złoża ropy Morza Północnego odkryto w 1969 r., dzięki czemu Wielka Brytania stała się jednym z jej największych producentów.
 

WYDOBYCIE
   Poziom wydobycia tego surowca jest kształtowany przez popyt, np. recesja w latach 90. doprowadziła do spadku zapotrzebowania na ropę, a przez to ograniczono jej wydobycie. Końcem lat 80. głównym producentem ropy był ZSRR – 18%, natomiast Stany Zjednoczone wspólnie z Kanadą dostarczały 16% światowego jej wydobycia. Za tymi potentatami plasowały się państwa, takie jak: Arabia Saudyjska, Iran, Meksyk, Chiny, Wenezuela, Irak i Wielka Brytania. Zyski czerpane ze sprzedaży ropy naftowej, przyczyniły się do budowy bardzo drogich urządzeń uzdatniających wodę w Arabii Saudyjskiej. Było to bardzo ważne, ponieważ na Bliskim Wschodzie brakuje wody pitnej.
 

ROPA A ŚRODOWISKO
   Wykorzystanie benzyny w silnikach samochodów zanieczyszcza atmosferę, jest przyczyną kwaśnych deszczy i występowania smogów. Spaliny zawierają tlenek węgla, niespalone węglowodory, ołów i tlenki azotu. Stosowanie benzyny bezołowiowej, a także montaż katalizatorów, zmniejszają zanieczyszczenie środowiska. Do skażenia mórz dochodzi przy zatopieniu tankowców, czyszczeniu ich, a także podczas kolizji morskich i wypadków na platformach wydobywczych. Mimo to, ropa naftowa jest obecnie najważniejszym źródłem energii, a jej zasoby w szybkim tempie ulegają wyczerpaniu.
 

Źródła: www.chemgeneration.com/pl/milestones/poszukiwanie-i-wydobycie-ropy-naftowej.html

Świat Wiedzy. Planeta Ziemia. Ropa naftowa. Kolekcja Marshalla Cavendisha (MC).